Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Xoay quanh vấn đề về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, rất nhiều các vướng mắc, câu hỏi được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt ra như: hóa đơn điện tử nhiều trang có hợp pháp không? Hóa đơn điện tử có thể đi kèm bảng kê …