Month: January 2020

Ứng Dụng Của Bao Bì giấy Kraft Trong Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển mạnh nhất bởi có lợi thế lớn về tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên những biến động của thị trường xuất khẩu dẫn đến những rủi ro dẫn đến nông sản Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn …

Đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế trên thuế điện tử eTax

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, sẽ thực hiện theo 05 bước như sau: Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ” -Hệ thống hiển …