Tin tức

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bên cạnh những trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân, kế toán doanh nghiệp cũng cần lưu ý để những trường hợp không được ủy quyền. Để hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 thật tốt, trong bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Theo Công văn 5749/CT-TNCN , người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho DN trong một số trường hợp sau:

Thứ nhất: Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động;

Thứ hai: Người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại doanh nghiệp đó;

quyết toán thuế TNCN

Thứ tư: Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ;

Thứ năm: Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp;

Thứ sáu: người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỉ lệ 10%; NLĐ chưa đăng ký mã số thuế;

Thứ bảy: Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà NLĐ tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Theo khoản 2, điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, NLĐ chuẩn bị hồ sơ ủy quyền gồm giấy tờ sau: Mẫu ủy quyền theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN; Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Như vậy, nếu thuộc một trong những trường hợp trên thì người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Trong trường hợp muốn làm ủy quyền thì phải thực hiện theo những quy định của pháp luật.

https://trithucnews.com/tin-tuc/

Với những quy định cụ thể trên hy vọng đã giúp ích được cho cá nhân, kế toán doanh nghiệp trong việc nhận định các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt trong bối cảnh thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 đang đến gần.
https://trithucnews.com/

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button