Tin tức

Cách khắc phục khi thông báo phát hành hóa đơn có sai sót

Nếu công việc cuối tháng, cuối kỳ của doanh nghiệp là tổng hợp và làm theo mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để kê khai thì công việc trước khi sử dụng hóa đơn là doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế. Sau khi cơ quan thuế tiếp nhận và đồng ý, doanh nghiệp mới được sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn có sai sót thì cần khắc phục thế nào? Doanh nghiệp có bị xử phạt không? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời nhé.

1. Thông báo phát hành hóa đơn có sai sót về nội dung trong trường hợp nào?

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Nếu một trong các thông tin trong nội dung thông báo phát hành hóa đơn bị kê khai sai, thiếu được hiểu là thông báo phát hành hóa đơn có sai sót.

thông báo phát hành hóa đơn

2. Các trường hợp phát hành hóa đơn sai sót có bị xử phạt

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC được bổ sung bởi Khoản 2, khoản 3  Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, các hành vi bị xử phạt liên quan đến việc thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– DN lập Thông báo phát hành hóa đơn mà trên đó không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì DN bị phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

– Thông báo phát hành hóa đơn không được niêm yết theo đúng quy định.

Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nếu xác định có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

– Tại thông báo phát hành hóa đơn nếu nộp thông báo điều chỉnh thông tin đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng sử dụng hóa đơn khi chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành). 

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không? 

Những chi phí phát sinh khi nộp khai thuế qua mạng

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

Như vậy, tùy vào trường hợp phát hành hóa đơn có sai sót doanh nghiệp sẽ phải chịu các mức phạt khác nhau và phải áp dụng biện pháp khắc phục thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button