Tin tức

Giấy Xác Nhận Công Bố An Toàn Thực Phẩm

Để đăng kí giấy xác định thông báo an toàn thực phẩm thì đối tượng, tổ chức phải bảo đảm kết quả của công ty mình chấp thuận được toàn bộ chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn mà cơ quan chức năng quy tắc. Cụ thể phương pháp đăng kí và các thủ tục ảnh hưởng thế nào đây thì Công bố thực phẩm nhanh sẽ chia sẻ các dữ liệu qua thông tin bên dưới. Cùng quan sát để rõ hơn về giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm nhé!

Hồ sơ công bố an toàn thực phẩm

 

  • Tổ chức cần làm bố cáo lương thực gồm các thủ tục:
  • Bản bố cáo hợp tiêu chuẩn;
  • Mẫu kết quả;
  • Chia sẻ chi tiết về lương thực cần nhập khẩu hàng hóa và xin xác thực ;
  • Hệ quả kiểm tra về ổn định giá trị kết quả, sự việc này là hệ quả khoảng mười hai tháng tính từ ngày kiểm tra đến ngày nạp giấy tờ xác định bố cáo. Mặt hàng cần xin giấy xác thực sẽ được kiểm tra tại phòng kiểm tra chỉ định hoặc phòng kiểm tra đã được chứng nhận hoặc phòng kiểm tra tại nước sở tại , nơi có đơn vị sản xuất lương thực và được cơ quan có thẩm quyền của nước ta thú nhận;
  • Chứng chỉ hợp quy chuẩn iso 22000 hoặc haccp;

Chiến lược quản lý chất lượng mặt hàng và quản lý chất lượng kết quả theo thường kì;
Chứng chỉ xuất ra nước ngoài hoặc chứng chỉ y tế của cơ quan pháp luật xuất ra nước ngoài mặt hàng, có thông tin bảo vệ khách hàng hoặc được không phụ thuộc bán tại thị phần xuất khẩu;
Tem mác của mặt hàng lưu thông tại nước sinh hoặc nhãn phụ hoạt động tại đất nước chúng ta bằng tiếng việt ;
Nhiều điều tra giấy tờ có liên quan đến tổ chức : đơn đăng ký mua đi bán lại hoặc chứng chỉ france hạt nhân của cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa kết quả đó ; chứng chỉ tiền đề đáp ứng được điều kiện về an toàn thực phẩm.

Giấy xác thực thông báo cho lương thực sinh trong nước

Giấy tờ xin giấy xác thực bố cáo cho lương thực sinh nội địa gồm:

  • Điều tra giấy tờ về tổ chức: đơn đăng ký mua đi bán lại, trong đó có ngành nghề đăng ký kinh Doanh lương thực; chứng chỉ tiền đề đáp ứng được điều kiện về an toàn thực phẩm ;
  • Mẫu kết quả cần bố cáo;
  • Chia sẻ chi tiết về mặt hàng xin bố cáo;
  • Chứng chỉ hợp tiêu chí iso 22000 hoặc haccp;

Hệ quả kiểm tra về ổn định giá trị kết quả, hệ quả này là đúc rút trong mười hai tháng tính từ ngày kiểm tra đến ngày nạp giấy tờ xác định bố cáo. Mặt hàng cần xin giấy xác thực sẽ được kiểm tra tại phòng kiểm tra chỉ định hoặc phòng kiểm tra đã được chứng nhận ;
Chiến lược quản lý chất lượng kết quả và quản lý chất lượng kết quả theo thường xuyên ;
Bản thông báo thỏa đáng quy tắc về an toàn thực phẩm ( gọi một cách ngắn gọn là bản thông báo hợp quy ). Bản bố cáo hợp quy là bản theo mẫu mà pháp luật thủ tục.

Trình tự thực hiện xin giấy thông báo ổn định thực phẩm

Bước 1: đối tượng, tổ chức sẵn sàng giấy tờ về mặt pháp lý.
Tình huống giấy tờ toàn bộ, phù hợp theo quy định của pháp luật thì sẽ thu nhận và in biên nhận giấy tờ.
Tình huống còn thiếu giấy tờ, chưa phù hợp thì chỉ dẫn tổ chức , cá nhân thêm thắt và hoàn tất hồ sơ.
Bước 2: trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc rêu rao kể từ khi nhận đủ giấy tờ đăng kí bản thông báo kết quả, ban quản lý an toàn thực phẩm có nghĩa vụ giám định dữ liệu và cấp giấy thu nhận giấy phép bản bố cáo mặt hàng.
Trong tình huống không nhất trí với dữ liệu bố cáo kết quả của đơn vị, đối tượng hoặc kêu gọi sửa đổi, thêm thắt, cơ quan thu nhận giấy tờ cần có tài liệu nhấn mạnh nguyên nhân và nền tảng nguyên tắc luật pháp của việc kêu gọi. Cơ quan thu nhận giấy tờ chỉ được đề nghị sửa đổi, thêm vào 01 lần.
Sau 90 ngày làm việc bắt đầu từ thời điểm có tài liệu kêu gọi sửa đổi, thêm thắt nếu tổ chức , đối tượng không sửa sang đổi, thêm vào thì dữ liệu đã hết giá trị

Tạm kết

Kể trên là các thông tin liên quan đến giấy xác thực bố cáo an toàn thực phẩm mà Oceanlaw muốn nói cho công ty. Nếu còn đặt nghi vấn hay cần thông tin liên quan đến công bố thực phẩm thường, thủ tục công bố thực phẩm chức năng bạn có thể liên lạc với Oceanlaw để được chuyên viên tham vấn trả lời các mở miệng hỏi đầy đủ nhất:
Website: https://congbothucphamnhanh.com
Hotline: (024) 3795 7779 hoặc 0904 445 449 

Xem thêm: https://trithucnews.com/giay-xac-nhan-cong-bo-an-toan-thuc-pham 

Những bài viết liên quan

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button