Nữ lao động nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những chế độ đặc thù tạo điều kiện để lao động nữ vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, vừa thực hiện tốt các công việc công tác xã hội. Nhiều lao động nữ khi nghỉ hưởng chế độ thai sản …

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Xoay quanh vấn đề về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, rất nhiều các vướng mắc, câu hỏi được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đặt ra như: hóa đơn điện tử nhiều trang có hợp pháp không? Hóa đơn điện tử có thể đi kèm bảng kê …