Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bên cạnh những trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân, kế toán doanh nghiệp cũng cần lưu ý để những trường hợp không được ủy quyền. Để hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 thật tốt, trong bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp không được …

Vai trò của dịch vụ giúp việc gia đình đối với cuộc sống

Các dịch vụ giúp việc gia đình xuất hiện ngày càng nhiều, về chất lượng và sự đa dạng dịch vụ cũng không ngừng được nâng cao. Với cuộc sống hiện đại bận rộn thì giúp việc gia đình ngày càng chứng minh được vai trò của quan trọng của mình trong mỗi gia đình. …

Ứng Dụng Của Bao Bì giấy Kraft Trong Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển mạnh nhất bởi có lợi thế lớn về tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên những biến động của thị trường xuất khẩu dẫn đến những rủi ro dẫn đến nông sản Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn …