Tin tức

Vai trò của dịch vụ giúp việc gia đình đối với cuộc sống

Các dịch vụ giúp việc gia đình xuất hiện ngày càng nhiều, về chất lượng và sự đa dạng dịch vụ cũng không ngừng được nâng cao. Với cuộc sống hiện đại bận rộn thì giúp việc gia đình ngày càng chứng minh được vai trò của quan trọng của mình trong mỗi gia đình. …

Ứng Dụng Của Bao Bì giấy Kraft Trong Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển mạnh nhất bởi có lợi thế lớn về tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên những biến động của thị trường xuất khẩu dẫn đến những rủi ro dẫn đến nông sản Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn …

Đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế trên thuế điện tử eTax

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, sẽ thực hiện theo 05 bước như sau: Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ” -Hệ thống hiển …